web analytics

CAMERA TVI

Showing 1–12 of 61 results

DS-2CC12D9T

No rating
1920(H)*1080(V)
Liên hệ
2MP,40m
Liên hệ
2MP,40m
Liên hệ
2MP,40m
Liên hệ
5MP, 20m
Liên hệ
HD720p, outdoor, 20m IR
Liên hệ
HD720p, indoor, 20m IR
Liên hệ
HD720p, outdoor, 40m IR
Liên hệ
HD720p, outdoor, 80m IR
Liên hệ
HD1080p, indoor, 20m IR
Liên hệ
HD1080p, outdoor, 20m IR
Liên hệ

Showing 1–12 of 61 results

0899 777 995